Kontakt

Adresa:

HOTEL ARCADIA ***** BRATISLAVA
Františkánska 3
SK - 81101 Bratislava

Tel.: +421 2 59 49 05 00
Fax: +421 2 59 49 05 55
E-Mail: info@arcadia-hotel.sk

Rezervácia ubytovania : reservation.mgr@arcadia-hotel.sk

Owner‘s Representative
Milan Nemec
Tel: 00421 2 5441 9840
nemec@rears.sk

Hotel Manager
Jaroslava Ventrubová
Tel: 00421 2 59 49 0544
Fax: 00421 2 59 49 0555
gm@arcadia-hotel.sk

Sales & Marketing Manager
Karin Michálková ( Laliková )
Tel: 00421 2 59 49 0545
Fax: 00421 2 59 49 0555
karin.michalkova@arcadia-hotel.sk

Event Requests
Tel: 00421 2 59 49 0500
Fax: 00421 2 59 49 0555
event@arcadia-hotel.sk

Front Office Manager / Reservations
Michala Fiantová
Tel: 00421 2 59 49 0500
Fax: 00421 2 59 49 0555
michala.fiantova@arcadia-hotel.sk

Accounting Manager / HR Manager
Katarína Rusňáková
Tel: 00421 2 59 49 0542
Fax: 00421 2 59 49 0555
katarina.rusnakova@arcadia-hotel.sk

Registrácia:
Obchodný register Okr. súdu BA I,
v oddiele Sro, vl.č. 3708/B

Fakturačné údaje:
URBIA HOTELS, s.r.o.
Panská 14
811 01 Bratislava
Slovenská republika
ICO : 35 948 906
IC DPH : SK2022043243
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
EUR 1352281031/1111
IBAN : SK41 1111 0000 0013 5228 1031
BIC : UNCRSKBX


GDS kódy:
Amadeus WVBTS070
Galileo WV84586
Sabre WV33856
Worldspan WV3070