Oznam o vstupe do prevadzky platny od 26.2.2022

Obrázok ku správe: Oznam o vstupe do prevadzky platny od 26.2.2022
26.02.2022

 

Vážení hostia,

 

 

S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia.

 

Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

 

S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

 

 

Vstup do hotela je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest RESPIRATOROM FFP2, po použití dezinfekcie rúk a dodržiavaním odstupov minimálne 2m.

 

 

 

Ďakujeme, že rešpektujete nariadenia vlády a dodržiavate opatrenia a tým uľahčujete život sebe i nám!

Mgr. Jaroslava Ventrubova
Riaditeľka hotela